1. Trang chủ
  2. Sản phẩm
  3. Ruijie
  4. Wireless
  5. Thiết bị điều khiển WIFI thế hệ mới RG-WS6108
  1. Trang chủ
  2. Sản phẩm
  3. Ruijie
  4. Wireless
  5. Thiết bị điều khiển WIFI thế hệ mới RG-WS6108

Thiết bị điều khiển WIFI thế hệ mới RG-WS6108

Thiết bị điều khiển WIFI thế hệ mới RG-WS6108 (Wireless Access Controller)
– Hỗ trợ 6 cổng 1000BASE-T.
– Hỗ trợ 2 cổng 1000BASE-T/1000BASE-X combo.
– Hỗ trợ 1 cổng Console Port.
– Hỗ trợ 2 cổng USB ports.
– Tích hợp sẵn license cho 32 Access Point wifi (Tối đa mở rộng lên đến 320 APs hoặc 640 wall APs).
– Hỗ trợ tối đa: 10K client.
– Hỗ trợ tối đa 16K địa chỉ MAC.
– LAN Protocols: ARP, VLAN, 802.1p, 802.1q, 802.1d, 802.1w, 802.1s.
– 802.11 LAN Protocols: 802.11, 802.11b, 802.11a, 802.11g, 802.11d, 802.11h, 802.11w, 802.11k, 802.11r, 802.11i, 802.11e, 802.11n, 802.11ac.

Mã: RG-WS6108 Danh mục: ,
Menu
CATALOGUE ONLINE